Komplexní právní služby ve všech oblastech práva s hlavním
zaměrením na právo občanské, obchodní právo, rodinné
právo, pracovní právo a dále právo nemovitostí.


AK Janovec

Lokace

Brno

Jana Nečase 29

          Lokace

Uherský Brod

Hodinářská 301

JUDr Michal Janovec
JUDr. Michal Janovec
11. 9

Zneužití trhu jako zneužití práva?

Nová odborná publikace vyšla v Bulletinu advokacie online

všechny novinky