Novinky

Zneužití trhu jako zneužití práva?

11. 9

Nová odborná publikace vyšla v Bulletinu advokacie online

Nová publikace v odborném periodiku

23. 6

V květnovém čísle časopisu Rekodifikace a Praxe vyšel článek "Bydlet jako nájemce nebo jako ubytovaný podle NOZ".
Celý článek si můžete přečíst zde.

Zvýšení podpory na vytváření nových pracovních míst

1. 2

Nařízení vlády č. 10/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

Nové sazby náhrad

1. 1

Vyhláška č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Nová výše úroků z prodlení

10. 12

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

Smluvní pokuta ve VOP

10. 12

Smluvní pokuta nemůže být součástí všeobecných obchodních podmínek

Nová publikace v odborném periodiku

18. 11

Nemovitá věc z pohledu daňového

Dny práva 2013

14. 11

Odborná péče institucí finančního trhu

Konference centra polského práva

26. 10

Kolektivní investování

Odborná konference ve Wroclavi

24. 10

Současná integrace dohledu na finančních trzích