Dny práva 2013

14. 11. 2013

Odborná péče institucí finančního trhu
V Brně se ve dnech 14-15.11.2013 uskutečnila mezinárodní právní konference na kterou Michal Janovec přispěl příspěvkem zaměřeným na Odbornou péči institucí působících na finančním trhu.Podstata interakce mezi finančním veřejným právem a soukromým právem v rámci odborné péče tkví zejména v tom, že zákonodárce klade veřejnoprávní požadavky na soukromé subjekty v rámci výkonu jejich podnikání. Subjekty finančního trhu musejí plnit spoustu povinností, ať už preventivního charakteru nebo charakteru průběžného plnění zachovávání povinností, aby vlastně mohly v daném oboru podnikat. Zákonodárce tedy klade určité požadavky, které zasahují do soukromoprávního vztahu mezi institucemi finančního trhu a jejich klienty. Důvod je vcelku prostý a spočívá v tom, že bez takovéto veřejnoprávní regulace by ty slabší subjekty – zákazníci (spotřebitelé) nebyly dostatečně chráněni na poli finančních trhů což by mohlo způsobovat také systémové pochybení správného fungování finančních trhů. Na druhou stranu je třeba dbát na to, že zákazníci nejsou nesvéprávní a z toho důvodu tedy není třeba požadavky na instituce finančního trhu přehánět, aby byla omezena jistá svoboda podnikání a relativní jednoduchost přístupu a fungování jak institucí, tak jejich zákazníků.