Konference centra polského práva

26. 10. 2013

Kolektivní investování
Dne 26 - 27.10.2013 se v Ostravě uskutečnila odborná právní konference Cestra polského práva, která byla zaměřena na srovnávání právní úpravy v České republice a v Polsku. Michal Janovec na této konferenci přispěl příspěvkem zaměřeným na kolektivní investování a zásadní změny, které přinesl nový Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Příspěvek se zabývá kolektivním investováním jakožto jednou z forem investování na finančních trzích. Tato podoba investování je stále populárnější a zajímavější z hlediska globálního pohledu na finanční trhy jak pro instituce působící na finančních trzích, tak pro jednotlivé investory, kteří mají zájem zhodnocovat své volné finanční prostředky prostřednictvím finančních trhů. Druhým pilířem tohoto příspěvku je také zhodnocení stávajícího stavu právní úpravy této oblasti v České republice vzhledem k nové právní úpravě účinné od srpna roku 2013.