Nová publikace v odborném periodiku

18. 11. 2013

Nemovitá věc z pohledu daňového
Dovolujeme si upozornit na novou publikaci - odborný článek Michala Janovce, která vyjde na konci listopadu v časopisu rekodifikace a praxe. Tento článek je zaměřen na novinky v daňovém právu v rámci rekodifikace soukromého práva a to zejména se zaměřením na daň z nemovité věci a daň z nabytí nemovité věci (zákonné opatření senátu 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí a novela zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí (nově o dani z nemovitých věcí).
Článek nabízí pohled na novinky a nové výhledy v rámci změn, které do právního řádu zavádí nový občaský zákoník a související předpisy. Nový občanský zákoník je jednoznačně zásadní změnou pro daňové předpisy a předmět daně – nemovité věci (doposud nemovitost). Z příspěvku je jasné, že nejenom změna terminologická, ale také změny obsahové v obou právních předpisech jsou podstatné.