Nová publikace v odborném periodiku

23. 6. 2014

V květnovém čísle časopisu Rekodifikace a Praxe vyšel článek "Bydlet jako nájemce nebo jako ubytovaný podle NOZ".
Celý článek si můžete přečíst zde.

V pojmosloví je rozdíl mezi slovem nájem a ubytování relativně malý, avšak jak je tomu v praxi? Cílů tohoto příspěvku je několik. Prvním z nich je porovnat původní a stávající úpravu nájmu bytu a zamyslet se nad praktickou využitelností nájemní smlouvy oproti smlouvě o ubytování v zařízeních, resp. v případech, kdy by připadaly v úvahu obě smluvní varianty. Zásadní rozdíl mezi oběma smluvními typy je zejména v chráněném zájmu, který zákonodárce poskytoval a poskytuje pro nájemní smlouvu a kogentními ustanoveními, která ji upravují v zákoně 89/2012 Sb. občanský zákoník