Nové sazby náhrad

1. 1. 2014

Vyhláška č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

 

Nově jsou náhrady stanoveny takto:

sazba za 1 km jízdy osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč. (dříve bylo 3,60 Kč)

Výše stravného je velmi podobná a liší se jen o 1-3 Kč směrem nahoru
a) 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty
a) 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, (dříve 36,10 Kč)
b) 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, (dříve 38,60 Kč)
c) 36,00 Kč u motorové nafty (dříve 36,50 Kč)