Odborná konference ve Wroclavi

24. 10. 2013

Současná integrace dohledu na finančních trzích
dne 24.-25.10.2013 se uskutečnila ve Wroclvai mezinárodní právní konference, které se s aktivním výstoupením zúčastnil Michal Janovec a přednesl příspěvek zaměřený na integraci dohledu na finančních trzích.
Finanční trhy, zejména ve formě trhu peněz a kapitálu, prodělaly velmi dynamický vývoj v předešlém desetiletí a to se projevilo zejména v rostoucím propojení národních trhů a zmenšováním rozdílů mezi jednotlivými finančními sektory. Došlo k posilování vlivu a významu velkých finančních skupin a vůbec se projevila mezinárodní finanční globalizace. To vše bylo základem a zejména důvodem pro změnu uspořádání finančního dohledu.Je to krok, jehož realizace již započala a nějakou dobu funguje, avšak až teprve delší doba ukáže na to, zda je praxe taková, jako požadovala teorie. Dle názoru autora by celoevropská integrace měla dopadat opravdu jen na oblasti a instituce s významným příhraničním působením. Důležité obecně je, aby nedošlo k „přeregulaci“ (overkill) a tím vytvoření zbytečné a ještě větší administrativní zátěže pro všechny zúčastněné, tedy jak pro orgán dohledu, tak pro účastníky podnikající na finančních trzích.