Smluvní pokuta ve VOP

10. 12. 2013

Smluvní pokuta nemůže být součástí všeobecných obchodních podmínek
Dne 21.11.2013 judikoval I. senát Ústavního soudu České republiky ve svém Nálezu I. ÚS 3512/11, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu (podobně jako rozhodčí doložka) zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné (listiny, na niž spotřebitel připojuje svůj podpis). (bod 33 Nálezu I. ÚS 3512/11). Ústavní soud tak rozhodl ve věci zákazníka z Českých Budějovic, který poskytovateli internetu, společnosti UPC, nevrátil modem ve stanovené lhůtě a měl za to dle ujednání o smluvní pokutě, které však bylo obsaženo pouze ve všeobecných obchodních podmínkách, zaplatit smluvní pokutu 5000,- Kč.