Zneužití trhu jako zneužití práva?

11. 9. 2014

Nová odborná publikace vyšla v Bulletinu advokacie online
Cílem předmětného článku je pokusit se vymezit zneužití trhu jako zneužití práva. Jde tedy zejména o to, odpovědět si na otázku, zda zneužití práva je tím aktem se kterým se setkáme v případech zneužití trhu, jinými slovy zda při zneužívání trhu dochází ke zneužívání práva tak jak je chápe právní teorie a soudní praxe. K tomu, abych mohl zařadit specifickou právní část v rámci finančního práva zabývající se zneužitím trhu pod obecný právní institut zneužití práva je nejprve potřeba ujasnit si co si pod zneužitím práva a následně zneužitím trhu představit.