Zvýšení podpory na vytváření nových pracovních míst

1. 2. 2014

Nařízení vlády č. 10/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
  •  
  • Tímto nařízením byla zvýšena výše hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti z 50.000,- Kč na 200.000,- Kč.