Profil

JUDr. Magda Janovcová

Absolvovala Právnickou fakultu ÚJEP v Brně (Masarykova univerzita v Brně) v roce 1978, o rok později získala doktorát a poté pracovala jako právník společností zaměřených zejména na stavebnictví, výstavbu, či realitní činnost. Pracovala také jako právník Muzea města Brna. Advokátní zkoušky vykonala v roce 1994. Specializuje se zejména na stavební právo, právo nemovitostí a na trestní řízení, resp. obhajobu v trestním řízení.

JUDr. Michal Janovec

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2008. Absolvoval roční studijní pobyt na Universita degli studi di Milano - Bicocca. V roce 2010 obhájil rigorózní práci a byl mu udělet doktorský titul. Koncipientskou praxi vykonal v menší brněnské advokátní kanceláři. V součastnosti je mimo advokátní praxi také studentem PhD studia na Právnické fakultě MU v Brně a vede právní poradnu na studentském realitním serveru STUDENTREALITY.CZ. Pravidelně se účastní odborných právních konferencí jak v tuzemsku tak mimo Českou Republiku a je autorem několika odborných publikací. Mluví anglicky, italsky a také německy. Zaměřuje se na právo nemovitostí, finanční a daňové právo, obchodní právo a občanskoprávní spory.