Služby


Naše advokátní kancelář poskytuje služby ve všech odvětvích práva a to komplexně vždy na míru a ve prospěch klienta. Své právní znalosti a schopnosti i nadále rozvíjíme aktivní účastí na školeních a konferencích i momo Českou republiku. Spolupracujeme s účetními kancelářemi a daňovými poradci, realitními agenturami, IT specialisty a dalšími odborníky ve svých oborech, což nám zajišťjue schopnost pružné reakce na individuální potřeby klienta.
Pro konzultace doporučujeme využít právní poradnu, která je časově úspornější a levnější variantou konzultací.

Cenu za služby účtujeme vždy po domluvě a vycházíme zejména z náročnosti konkrétního úkolu. Základní hodinová sazba při časové odměně za každou započatou hodinu právní služby naší kanceláře je stanovena od 900,-Kč v závislosti na složitosti případu.