Náhrada škody


Náhradu škody lze vymáhat ve spoustě případů a to jak v zastoupení jednotlivců, tak i více nárokujících dohromady. Pokud je Vaše soudní řízení vedeno neúměrně dlouho, pokud jste byli dotčeni nesprávným úředním postupem, neoprávněným rozhodnutím státního, či správního orgánu, nebo došlo k nesprávnému úřednímu postupu. Dále také v situacích neoprávněného vzetí do vazby, pokud vám byla způsobena škoda v souvislosti s trestným činem nebo jste byli účastníkem dopravní nehody a v také v dalších případech.
  • Nárok na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím soudu
Nárok na náhradu škody způsobené poškozenému trestným činem
Nárok na náhradu škody na majetku
Nárok na náhradu škody způsobenou vadou výrobku
  • Nárok na vydání finanční částky nebo věci z neplatného právního úkonu
Nárok na náhradu škody na zdraví
Nárok na náhradu škody při pracovních či služebních úrazech a nemocech z povolání