Nemovitosti


 Pokud se chystáte na jakýkoliv úkon spojený s jakoukoliv nemovitostí (dům, byt, pozemek, garáž) jsme připraveni Vám poskytnout právní konzultace v této oblasti co se týče způsobu, postupu ve věci, smluvních dokumentů, zastoupení před správními úřady (katastr nemovitostí). Jsme schopni Vám velice rychle vytvořit nebo zkontrolovat Vaši nájemní smlouvu.
  • Vytvoření kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o nájmu nemovitosti, smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy atp.
  • Analýza a připomínkování smlouvy na koupi nemovitostí, zřízení věcného břemene, zástavního práva, spoluvlastnictví
  • Analýza smlouvy zprostředkovatelské uzavřené s realitní kanceláří
  • Zajišťujeme advokátní úschovu pro případ nákupu nemovitostí