Občanské právo


  • Smlouvy – kupní, darovací, zástavní, zřízení věcného břemene, řešení sporů vzniklých ze smluv z jejich neplnění (soudní mimosoudní)
  • Dědictví – sepsání závěti, zastupování v dědickém řízení, spory o dědictví
  • Náhrada škody – Pokusíme se udělat maximum, abychom pro Vás získali náhradu škody - materiální, nemateriální, na věcech, na zdraví, vymáhání bezdůvodného obohacení
  • Vlastnické vztahy – vznik nebo zánik spoluvlastnictví, společné jmění manželů, předmanželská smlouva, sousedská práva
  • Vymáhání pohledávek – vymáháme pohledávky za individuelně nastavených podmínek a velmi výhodných cen stanovovaných po domluvě
  • Sepisování žalob, vyjádření se k žalobám, odvolání, právní zastupování u soudů všech stupňů