Advokátní úschova a prohlášení o pravosti podpisu


 V souvislosti s námi poskytovanými službami (např. prodej nemovitosti) i mimo ně poskytujeme možnost advokátní úschovy finančních prostředků v jakékoliv výši. Advokátní úschova má stejnou váhu a jistotu jako úschova notářská, avšak je nesrovnatelně levnější.

Ověříme Váš podpis na Vámi předložené listině, nebo na listině, kterou vytvoříme my a Vy ji podepíšete. Naše advokátní kancelář vede Knihu o prohlášení pravosti podpisu vydanou Českou advokátní komorou. Jsme tedy oprávněni ověřit jakýkoliv Váš podpis na jakékoliv listině.
Takto provedená ověření mají stejnou povahu jako ověření sepsaná u notáře nebo na úřadech vedoucích matriku.
Za ověření jednoho podpisu náleží advokátovi poplatek 30,- Kč