Rodinné právo


Sepisování předmanželských smluv (smlouvy o vyloučení společného jmění manželů), rozvody, výživné, svěření dětí do péče, popření otcovství.

Pomůžeme Vám s postupem ve věci rozvodu manželství, žalobou na rozvod manželství, vytvoříme Vám dohodu o vypořádání společného jmění manželů, sepíšeme návrh na zvýšení či snížení výživného, sepíšeme návrh na změnu výchovy nezletilých dětí a úpravu styku s nimi, poradíme jak postupovat v případě, když nedostáváte výživné, ačkoliv ho soud stanovil.

Zastoupíme Vás v soudním řízení