Správní právo


Sepíšeme za Vás podání a zastoupíme Vás před správními orgány (žaloby proti rozhodnutí správních orgánů, žaloby proti státu, nároky ze škod způsobených nesprávným úředním postupem)

  •  Zastoupíme Vás v řízení s katastrálním úřadem (vklady, zápisy a výmazy práv)

  • Zastoupíme Vás v řízení o přestupcích (podání oznámení o přestupku, zastupování obviněného ze spáchání přestupku, zastupování poškozeného v přestupkovém řízení).

  • Zaregistrujeme Vám ochrannou známku a to nejen v rámci ČR

  • Vyřešíme Váš nárok na náhradu škody včetně komunikace s pojišťovnou v souvislosti s dopravními nehodami