Trestní právo


Naše kancelář poskytuje mimo jiné také právní poradenství, či zastupování v rámci trestního řízení.
Pokud jste osoba zúčastněná v rámci trestního řízení poradíme Vám a zastoupíme Vás v rámci tohoto řízení, zvolíme co nejlepší formu obhajoby v případě, že bylo proti Vám zahájeno trestní stíhání.

Pokud jste osobou, která se má zúčastnit výslechu nebo být osobou přímo vyslýchanou jsme připraveni Vám poskytnout poradenství, na tuto "roli" Vás připravit a výslechu se zúčastnit společně s Vámi.

V případě, že Vám byla trestným činem způsobena škoda jsme schopni Vám poradit, kdy a jak škodu uplatnit a hájit Vaše zájmy jak při vyšetřovacích úkonech policie, tak při soudním řízení.